3M Peltor - Ochrana sluchu a zraku pro střelce

Banner_katalog_3M

Profesionální elektronická střelecká sluchátka a střelecké brýle 3M PELTOR

Kompletní nabídka sluchátek a komunikačních setů od společnosti 3M PELTOR. Sluchátka nebo také chrániče sluchu jsou vhodná pro použití v hlučném prostředí. Ochranná 3M PELTOR sluchátka jsou tedy vhodná pro průmysl, letectví, střelbu a lov, armádu, motorsport apod.. Některé modely sluchátek lze využít i pro zesílení slabých zvuků (vhodné řešení pro myslivce).

 

Základní rozdělení sluchátek 3M PELTOR

  • Sluchátka pro lov a střelbu (armáda, policie, sportovní střelba, myslivost)
  • Sluchátka pro letectví (pozemní mechanici a sluchátka do kokpitu)
  • Sluchátka pro motorsport (rally, motocykly, motokáry, formule, palubní komunikační systémy)
  • Sluchátka pro průmysl (stavební společnosti, dřevařský průmysl, válcovny, kovoobrábění, sluchátka v provedení 
  • ATEX apod.)
  • Sluchátka se zabudovanou radiostanicí
  • Digitální komunikační systémy Peltor DECT a ostatní (hasičské sbory, armáda, policie, zvláštní jednotky apod.)

Základní pojmy a ochrana sluchu

Doba, po kterou jsme hluku vystaveni, a jeho hlasitost rozhodují o tom, jak škodlivý zvuk je. Pokud ochranu sluchu zanedbáte jen na pět minut z osmihodinového pracovního dne, může u vás dojít k trvalému poškození sluchu. Účinnou ochranu před poškozením sluchu lze zajistit jen tehdy, pokud ochranné pomůcky nosíte po 100 % času.

Intenzita se udává v decibelech (dB). Intenzitu 1 dB má zvuk o frekvenci 1000 Hz, který je na hranici slyšitelnosti (normálním sluchem). Decibel je jednotka nelineární, tj. zvýšení intenzity zvuku o 10 dB znamená jeho desateronásobné zesílení. Lidské ucho je schopno vnímat bez potíží zvuky v síle 1 - 100 dB; za touto hranicí působí již zvuk bolest. Omezení není na závadu dorozumívání, neboť normální hovor na vzdálenost 1 m má sílu asi 60 dB. Velmi slabý řečový signál je slyšitelný, není však srozumitelný; za hranici porozumění řeči se pokládá síla 25 dB. Samo měřítko síly je však poněkud klamné : lidské ucho vnímá zvuk v závislosti na jeho výšce, vyšší zvuky jsou i při menší síle lépe slyšitelné. Proto se zavádí speciální jednotka sluchového hodnocení hlasitosti son. Sluchové pole člověka je omezeno i co do výšky zvuku. Pod 16 Hz zvuk nevnímáme jako souvislý, výšky nad 20 000 Hz jsou neslyšitelné. Zatímco dolní hranice sluchového pole je celkem stálá, horní hranice s věkem klesá. Relevantní pásmo zvuků řeči se rozkládá do 8 000 Hz a pro porozumění stačí i mnohem méně (do asi 3 000 Hz).

 

Sluchátka 3M PELTOR pro lov a střelectví s elektronickou ochranou sluchu

Lovci a střelci, ať už amatérští nebo profesionální, se spoléhají na to samé – jejich zrak a sluch jsou klíčovými smysly pro všechny typy střelby. Všichni se shodnou na tom, že díky správnému vybavení jsou schopni se v kritických chvílích soustředit. 3M PELTOR ve spolupráci se sportovními střelci, lovci, armádou a policií na vyvinul jedinečnou a dobře známou řadu pomůcek pro ochranu zraku a sluchu. Ochranné pomůcky 3M PELTOR nejenže chrání zdraví střelců, ale také jim usnadňují zasáhnout cíl tehdy, když na tom nejvíce záleží – od olympiády v Sydney po lov jelenů v lesích ve Švédsku.

Optimální tlumení

Výstřel ze zbraně je impulsní hluk, který je pro lidské ucho velmi škodlivý. Jediný výstřel může bez vhodných ochranných pomůcek způsobit trvalé poškození sluchu. Chrániče sluchu 3M PELTOR pro střelbu jsou speciálně navrženy tak, aby tlumily výstřely ze zbraní. Lepší ochrana neexistuje.

Snadné a pohodlné

Mnoho střelců musí chrániče sluchu nosit po dlouhou dobu. Chrániče sluchu 3M PELTOR zaručují, že nebudete mít při střelbě problémy s koncentrací. Nízké, dvoubodové přezky zajišťují rovnoměrné rozprostření tlaku po celém polštářku sluchátek. Celá souprava tak drží na místě i při náhlých pohybech hlavou a zalícení zbraně. Upínací systém také zaručuje, že souprava dobře padne bez toho, aby byla příliš těsná.

Uslyšíte jen to, co potřebujete

Aktivní chrániče sluchu 3M PELTOR obsahují vyspělou elektroniku s filtrem frekvence zvuku a vestavěnými mikrofony. Elektronika reaguje okamžitě a chrání váš sluch od impulsního hluku vyvolaného výstřelem. Před výstřelem a po něm jsou ale naopak okolní zvuky jako řeč nebo lámání větviček zesíleny, což dává střelci ještě lepší sluch než jindy. Uslyšíte až desetkrát více než s pasivními chrániči sluchu. Nejenže jsou zvuky zesíleny, ale jsou také reprodukovány stereo, díky čemuž přesně víte, odkud přicházejí. Když slyšíte psy a kořist z větší dálky, stanete se lepším lovcem. Přímé spojení s externí vysílačkou usnadňuje spolupráci s ostatními lovci a zvyšuje bezpečnost.

Odkud jde ten zvuk?

Aktivní chrániče sluchu 3M PELTOR reprodukují zvuk stereo, tedy tak, jak je slyšíte normálně, a tak přesně víte, odkud přicházejí. Některé z našich modelů umožňují nastavit vyvážení sterea, což je užitečné, pokud máte například poruchu sluchu v jednom uchu.

Důležité varovné signály

Pasivní chránič sluchu tlumí všechny zvuky. Je samozřejmé, že taková ochrana sluchu je lepší než žádná, ale s aktivními chrániči sluchu 3M PELTOR můžete dále komunikovat se svým okolím. Slyšíte varovná zvolání, poplach a další signály. Na střelnici mohou instruktoři komunikovat se střelci bez toho, aby jejich sluchu hrozilo nějaké nebezpečí. Ve spojení s externí vysílačkou a mikrofonem umožňují naše aktivní chrániče sluchu úplnou obousměrnou komunikaci.

Bezpečnostní brýle Peltor pro lepší vidění při lovecké a sportovní střelbě

Každý rok dochází při lovu a střelbě k mnoha úrazům – jsou způsobeny zpětným rázem zbraní, zbloudilými kulkami, větrem nebo nízkými větvemi. Některé nehody také způsobují lovci, jejichž muška není právě dokonalá. Proto je důležité používat ochranné brýle s boční ochranou, které neomezují rozhled a perfektně padnou k chráničům sluchu a neomezují jejich funkci.

Důležité je také mít správné zorníky, abyste svůj cíl viděli co nejjasněji, ať už se nachází na modrém nebo zeleném pozadí a vy jste právě na střelnici nebo v krajině. Proto společnost 3M PELTOR vytvořila ochranné brýle s řadou zorníků zaručujících optimální rozhled a ochranu pro všechny podmínky.