Jak vybrat vhodnou svítilnu nejen na zbraň

NEXTORCH - svítilny pro profesionály

1

Značka NexTORCH patří na našem trhu s profesionálními svítilnami již několik let k těm zavedenějším. S její nabídkou se můžeme setkat v obchodech pro lovce, rybáře či sportovní střelce po celé ČR, celosvětově ve více než třech desítkách zemích. NexTORCH nabízí velkou šíři svítilen, bohaté příslušenství pro střelce a zajímavé ceny. Svým zákazníkům se snaží garantovat kvalitu určenou profesionálům z oblasti ozbrojených složek či uživatelům uskutečňujícím různé aktivy v příležitostných těžších přírodních podmínkách.

NexTORCH nabízí velkou šíři svítilen pro různé uživatele. Zvláštní pozornost věnuje svítilnám a příslušenstvím pro lovce a střelce obecně.

Jak ale poznat opravdu kvalitní svítilny, které něco vydrží a jejich udávané parametry jsou reálné od nabídky různých jednorázových či neseriózních dovozců, jejichž hlavním cílem je za každou cenu rychle prodat a s informacemi o svých výrobcích a jejich kvalitou si moc velkou hlavu nedělají?

Odpověď nemusí být tak složitá, jak by se mohlo zdát. Kromě historie výrobce, jeho rozšíření po světě či kvalitního českého distributora nejvíce asi napoví, zdali jsou svítilny certifikovány a důkladně testovány. NexTORCH garantuje, že všechny udávané parametry jsou přísně testovány dle amerického ANSI/NEMA FL1-2009 standardu. Touto (popř. i jinou certifikací) se jasně prokáže, zdali je výrobce dostatečně seriózní na to aby řekl, co vlastně jeho udávané údaje znamenají, a zároveň garantuje jejich dodržení.

Proč jsou údaje uváděné výrobcem svítilen a ověřené dle tohoto standardu důležité? Příkladně si to můžeme ukázat na parametru výdrže svítilny. Dle výše zmíněného FL 1 standardu doba svícení udává zjednodušeně dobu od sepnutí svítilny s plnými bateriemi do stavu, kdy je výkon svítilny na 10 % svého původního výkonu. Pokud porovnáváte svítilny s tímto standardem mezi sebou, je vždy jasné, jak si vlastně stojí. Víte, co přesně měří a víte, že udávaná hodnota je pravdivá.

2

I hodnota dosvitu může být lehce zmanipulovatelná, pokud neodpovídá žádné certifikaci.

Problém může nastat, pokud svítilna takový standard nenaplňuje. Stává se například, že udávaná hodnota je naměřena od sepnutí svítilny po 1% svítivosti, což je sice hodnota, kdy Vám svítilna už v podstatě nemůže sloužit, ale udávaný čas výdrže se tak může výrazně prodloužit. Dostáváte tak velmi zkreslený a těžce porovnatelný údaj. V podobném smyslu se dá velice snadno manipulovat s údaji svítivosti či dosvitu. Velice snadno se pak můžete setkat se svítilnami se zázračnými parametry svítivosti či výdrže. Pokud si však dáte trochu práce a porovnáte použité LED a baterie s parametry standardy dodržujících výrobců nebo přímo s výrobci LED, snadno odhalíte, že tyto hodnoty nejsou a nemůžou být pravdivé. Vágní informace o vodotěsnosti či pádu odolnosti bez určení stupně také nemá žádnou praktickou hodnotu. V takovém případě nevíte, zdali Vám svítilna může pouze zmoknout nebo klidně vydrží i spadnutí do vody, prakticky ovšem ani nemáte jistotu, že vůbec nějakou vodotěsností disponuje.

Níže se můžete podívat na význam a způsob měření dle ANSI/NEMA FL1-2009 STANDARD

Svítivost

Svítivost (light output) uvádí celkové množství světla produkovaného svítilnou. Hodnota se odečítá v intervalu mezi 30-120 sekundami po zapnutí svítilny. Základní jednotkou používanou pro svítivost (světelný výstup) jsou lumeny. Hodnota svítivosti Vám řekne, kolik světla získáte při maximálním chodu svítilny, ale nedozvíte se nic o tom, jak vzdálené předměty a s jakou intenzitou Vám osvítí. Příkladem může být žárovka v domácnosti, která může mít obrovský výstup (jednoduše hodně svítí), ale z důvodu rozptylu světla Vám osvětlí jen krátkou vzdálenost. Naopak laser může mít minimální světelný výstup v lumenech, ale díky soustředěnému paprsku ohromující dosah. Hodnota svítivosti je nejdůležitější pro ty, kteří řeší osvětlení na menší vzdálenost.

Intenzita světelného kuželu

Ve vzdálenosti 2, 10 a 30 metrů se kalibrovaným luxmetrem změří hodnota osvětlení v nejintenzivnější části světelného kuželu (obvykle střed). Z této hodnoty se poté spočítá intenzita světelného kuželu, která se uvádí v kandelách (candely). Intenzita světelného kuželu Vám řekne, s jakou intenzitou budou osvětleny vzdálené předměty a napoví, jaký bude dosvit. Hodnota intenzity světelného kuželu je tak nejdůležitější pro ty, kteří řeší svícení na vzdálenější předměty.

3

Dosvit světelného kuželu

Dosvit se uvádí jako vzdálenost, na které poklesne intenzita osvětlení svítilny na hodnotu 0,25 luxu. To je přibližně intenzita osvětlení, kterou vytváří Měsíc v úplňku za jasné oblohy. Hodnota se počítá vzorcem vycházejícím z hodnoty intenzity světelného kuželu v kandelách. Prakticky to znamená, že použitelný dosvit svítilny je nižší, protože záře plného Měsíce není vskutku příliš výrazné světlo. Důležité však je, že je tento parametr díky standardu porovnatelný s ostatními svítilnami. Svítilny bez standardu můžou mít údaj dosvitu snadno přehnaný, protože např. změří tuto hodnotu až téměř do absolutní tmy.

Výdrž

Čas výdrže je udáván jako doba, do které světelný výkon klesne na 10% počáteční hodnoty změřené 30 vteřin po zapnutí svítilny s novými bateriemi.

Pádu odolnost

Pádu odolnost udává minimální výšku pádu na tvrdý povrch (například beton), při kterém nedojde k poškození svítilny. Tělo svítilny nesmí vykazovat žádné praskliny a musí být plně funkční. Minimální výška pádu pro test je 1 metr.

Odolnost proti vodě

4

Odolnost proti vodě je další pro mnohé uživatele důležitý ukazatel. Je rozdíl, jestli svítilna vydrží ve vlhkém batohu nebo zdali ji můžete používat i za deště nebo zdali Vám může spadnout do kaluže či s ní můžete dlouhodobě pobývat ve velmi vlhkých podmínkách. Přesto se častokrát od výrobců nebo prodejců dozvíte jen, že svítilna je voděodolná. Standard ANSI/NEMA FL 1-2009 rozlišuje tři stupně odolnosti vůči vodě a podle uváděného stupně voděodolnosti u NexTORCH svítilen můžete lépe upravit výběr svítilny podle Vašich potřeb.

Svítilny se stupněm voděodolnosti IPX-4 jsou určeny pro použití v domácích i venkovních podmínkách. Svítilna může být používaná i za prudkého deště.
Standard IPX-7 znamená, že svítilna vydrží jak dlouhodobé používání za deště, tak je garantována spolehlivost i při pádu do vody např. při přecházení potoka nebo při pádu do kaluže. 

Často udávaný pouhý strohý údaj že svítilna je vodotěsná nám,bez udání bližší specifikace, vlastně o limitech užívání svítilny nic neřekne.

Standard IPX-8 je nejvyšším standardem pro vodotěsnost a zaručuje, že svítilna vydrží jak v extrémních vlhkých podmínkách, tak dle specifikace hloubky i např. při potápění.

 

Specifikace IPX standardu

Označení

Název

popis

IPX-4

Odolnost vůči postřikové vodě

Postřikovou vodou se rozumí voda dopadající ve všech úhlech v úhrnném množství 10 litrů za minutu a tlaku 80-100kN/m2.

IPX-7

Odolnost vůči krátkodobému ponoření do vody

Odolností vůči krátkodobému ponoření se rozumí ponoření do vody s maximální hloubkou 1m po dobu 30 minut.

IPX-8

Odolnost vůči dlouhodobému ponoření do vody

Odolností vůči dlouhodobému ponoření se rozumí ponoření do vody na dobu 4 hodin do hloubky uvedené u daného produktu.

 

Specifikace IPX standarduOznačení Název popisIPX-4 Odolnost vůči postřikové vodě Postřikovou vodou se rozumí voda dopadající ve všech úhlech v úhrnném množství 10 litrů za minutu a tlaku 80-100kN/m2. IPX-7 Odolnost vůči krátkodobému ponoření do vody Odolností vůči krátkodobému ponoření se rozumí ponoření do vody s maximální hloubkou 1m po dobu 30 minut.IPX-8 Odolnost vůči dlouhodobému ponoření do vody Odolností vůči dlouhodobému ponoření se rozumí ponoření do vody na dobu 4 hodin do hloubky uvedené u daného produktu.

NexTORCH se prezentuje jako jeden z největších světových výrobců svítilen a již od svého počátku se orientuje na tu nejnáročnější klientelu jako jsou vojenské, policejní či záchranné sbory. Tomu také odpovídá serióznost v kontaktu se zákazníkem. To znamená dodržování výše uváděného standardu pro své svítilny a doživotní záruku na výrobní vady svých produktů. Zákazník díky tomu nekupuje „zajíce v pytli“, popř. svítilnu s významně jinými než uváděnými parametry. 

5

NexTORCH se již od počátku orientuje na svítilny pro vojenské, policejní či záchranné sbory. Tomu musí odpovídat jak šíře tak kvalita nabízeného sortimentu.